Slide background

...meer ruimte
in lichaam
en geest

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een (digitaal)dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling: 'prestatiecode: 24603' 
 • de kosten van het consult.

Welkom

Op deze website vindt u een beschrijving van wie ik ben en een korte beschrijving van mijn achtergrond. Verder leest u meer over osteopathie in het algemeen en mijn werkwijze.

Als docent ben ik verbonden aan het aan het Chi Neng Instituut. Ook daarover kunt u meer lezen onder het kopje 'docent'. 

Veel leesplezier en misschien zie ik u in de toekomst in mijn praktijk of tijdens één van de workshops die ik geef!

Jeroen Kamil, Osteopaat

Tarieven 

consult volwassenen: €100,00
consult kinderen en studenten: € 80,00

U kunt na afloop van het consult betalen met uw pinpas. U krijgt dan een rekening met daarop voldaan die u vervolgens naar uw ziektekostenverzekeraar kunt sturen.

Afspraken die niet nagekomen worden of korter dan 24 uur voor aanvang worden afgezegd (behalve door overmacht) kunnen in rekening worden gebracht.

Lid van: NRO en NVO
KvK nr: 56622422

Vergoedingen

Als u een aanvullende ziektekostenverzekering heeft wordt osteopathie meestal voor een deel en soms geheel vergoed. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kunt u kijken welke verzekeringen wat vergoedt. U kunt dit ook in uw eigen zorgpolis terugvinden.

Privacyverklaring

Voor wie en wanneer en hoe vaak

Voor iedereen, van heel jong tot heel oud...

Komt u voor het eerst? Uit mijn ervaring blijkt dat afhankelijk van de ernst en aard van de klachten gemiddeld tussen de 3 en 5 behandelingen nodig zijn om een duidelijke vooruitgang te bewerkstelligen.
Herstel wordt al vanaf de eerste behandeling in gang gezet en is meestal ook snel merkbaar. 

Doordat wij als osteopaat helpen een betere balans in het lichaam te krijgen, kan het lichaam beter herstellen en kunnen we mensen behandelen met een breed scala aan klachten.

The osteopath should find health

"To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease" - dr. Andrew Taylor Still, in 1874 grondlegger van de osteopathie

Figuur 5.fwBovenstaande quote staat in het boek "Philosophy of Osteopathy" geschreven door dr. Andrew Taylor Still. Wat mij betreft geldt deze quote nog altijd. Er wordt in de huidige gezondheidszorg vooral aan symptoombestrijding gedaan in plaats van te zoeken naar de oorsprong van de klacht.

De osteopathie omvat een gedegen basiskennis van anatomie, fysiologie, pathologie en biomechanica en benadert de mens en zijn klacht altijd in zijn geheel en vanuit een brede context. De hoofdvraag is altijd: waar komt een klacht vandaan en waarom is die ontstaan.

Figuur 4Het gebied waar de klacht zich uit hoeft niet per definitie de oorzaak te zijn. Een storing bij de maag kan rugpijn veroorzaken, een wervelblokkade kan een relatie hebben met obstipatie en iemand die door zijn enkel is gegaan kan rug- of nekpijn krijgen.

Het doel van de behandeling is om de weerbaarheid te vergroten door het lichaam weer te helpen zijn zelfherstellend vermogen optimaal te gebruiken. Het  streven is om de cliënt weer 'vrij' in zijn lichaam te kunnen laten functioneren. Vaak ervaart de cliënt in de loop van een paar behandelingen ook meer vrijheid in geest en denken.

Een gezond lichaam kan veel opvangen en herstellen. Hoe vaak gebeurt het niet dat we ergens een pijntje hebben en dat dit vanzelf verdwijnt? Ons lichaam is een oneindig mooi functionerend systeem dat alles in zich heeft om ons een leven lang te dienen zonder al teveel klachten. Mits... er een goede balans is in het leven.

Door de toename van stress in onze relaties, werk, te weinig beweging, teveel of verkeerde voeding, te weinig (of teveel) drinken et cetera raken geest en lichaam overprikkeld. Langzamerhand gaan er zich klachten ontwikkelen. Vaak hebben we niet door waar en wanneer de disbalans is ontstaan. Er zijn echter altijd signalen geweest maar door de snelheid van ons leven hebben we deze genegeerd.

Pas als de pijn of het ongemak zo erg wordt dat het ons belemmert in ons functioneren gaan we luisteren. Vaak is er dan al een opeenstapeling van oorzaak, gevolg en compensatie ontstaan.

Wat doet de osteopaat?

Figuur 1.fwDe osteopaat onderzoekt en behandelt met een prachtig instrument: de handen. Er wordt gekeken waar blokkades zijn en vervolgens wordt geholpen dit gebied vrij te maken waardoor de doorbloeding (zowel aan- als afvoer) verbetert, onze organen beter bewegen en onze botten in de juiste positie komen om optimale beweging toe te laten. Er wordt naar gestreefd ook de meest oorspronkelijke blokkade te vinden en te verhelpen.

Het lichaam komt in een betere staat waardoor fysiologie (functie) verbetert en klachten kunnen verdwijnen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook om dat klachten niet telkens weer terugkeren en dat er een patroon doorbroken wordt. Indien gewenst kunnen we dat samen onderzoeken.

Als een gewricht pijnlijk en totaal versleten is (bot op bot) dan zijn wonderen natuurlijk uitgesloten. Ook als osteopaat staan we dan met lege handen. Toch kan ik uit ervaring zeggen dat de veel gehoorde uitspraak: "Daar moet u maar mee leren leven" in heel veel gevallen niet nodig is. Voor mij ligt hier juist de uitdaging die mijn werk zo interessant maakt.