slide osteopathie

The osteopath should find health

"To find health should be the object of the doctor. Anyone can find disease" - dr. Andrew Taylor Still, in 1874 grondlegger van de osteopathie

Figuur 5.fwBovenstaande quote staat in het boek "Philosophy of Osteopathy" geschreven door dr. Andrew Taylor Still. Wat mij betreft geldt deze quote nog altijd. Er wordt in de huidige gezondheidszorg vooral aan symptoombestrijding gedaan in plaats van te zoeken naar de oorsprong van de klacht.

De osteopathie omvat een gedegen basiskennis van anatomie, fysiologie, pathologie en biomechanica en benadert de mens en zijn klacht altijd in zijn geheel en vanuit een brede context. De hoofdvraag is altijd: waar komt een klacht vandaan en waarom is die ontstaan.

Figuur 4Het gebied waar de klacht zich uit hoeft niet per definitie de oorzaak te zijn. Een storing bij de maag kan rugpijn veroorzaken, een wervelblokkade kan een relatie hebben met obstipatie en iemand die door zijn enkel is gegaan kan rug- of nekpijn krijgen.

Het doel van de behandeling is om de weerbaarheid te vergroten door het lichaam weer te helpen zijn zelfherstellend vermogen optimaal te gebruiken. Het  streven is om de cliënt weer 'vrij' in zijn lichaam te kunnen laten functioneren. Vaak ervaart de cliënt in de loop van een paar behandelingen ook meer vrijheid in geest en denken.

Een gezond lichaam kan veel opvangen en herstellen. Hoe vaak gebeurt het niet dat we ergens een pijntje hebben en dat dit vanzelf verdwijnt? Ons lichaam is een oneindig mooi functionerend systeem dat alles in zich heeft om ons een leven lang te dienen zonder al teveel klachten. Mits... er een goede balans is in het leven.

Door de toename van stress in onze relaties, werk, te weinig beweging, teveel of verkeerde voeding, te weinig (of teveel) drinken et cetera raken geest en lichaam overprikkeld. Langzamerhand gaan er zich klachten ontwikkelen. Vaak hebben we niet door waar en wanneer de disbalans is ontstaan. Er zijn echter altijd signalen geweest maar door de snelheid van ons leven hebben we deze genegeerd.

Pas als de pijn of het ongemak zo erg wordt dat het ons belemmert in ons functioneren gaan we luisteren. Vaak is er dan al een opeenstapeling van oorzaak, gevolg en compensatie ontstaan.

Wat doet de osteopaat?

Figuur 1.fwDe osteopaat onderzoekt en behandelt met een prachtig instrument: de handen. Er wordt gekeken waar blokkades zijn en vervolgens wordt geholpen dit gebied vrij te maken waardoor de doorbloeding (zowel aan- als afvoer) verbetert, onze organen beter bewegen en onze botten in de juiste positie komen om optimale beweging toe te laten. Er wordt naar gestreefd ook de meest oorspronkelijke blokkade te vinden en te verhelpen.

Het lichaam komt in een betere staat waardoor fysiologie (functie) verbetert en klachten kunnen verdwijnen. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk ook om dat klachten niet telkens weer terugkeren en dat er een patroon doorbroken wordt. Indien gewenst kunnen we dat samen onderzoeken.

Als een gewricht pijnlijk en totaal versleten is (bot op bot) dan zijn wonderen natuurlijk uitgesloten. Ook als osteopaat staan we dan met lege handen. Toch kan ik uit ervaring zeggen dat de veel gehoorde uitspraak: "Daar moet u maar mee leren leven" in heel veel gevallen niet nodig is. Voor mij ligt hier juist de uitdaging die mijn werk zo interessant maakt.